1

The best Side of ร้านกาแฟดอยสะเก็ด

News Discuss 
ที่อยู่ : ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร้านกาแฟ เค้ก อาหาร วิวดี มีสะพานขึ้นไปชมวิวบนต้นไม้ ที่เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ : ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ฝนตกปรอยๆๆ สายๆๆของวันอาทิตย์ มองหาที่ชาร์จพลังก่อนจะเริ่มทำงานในสัปดาห์ใหม่ ร้าน palore coffee and tea เป็นเป้าหมายของวันนี้ไม่ผิดหวังได้ชิลสมใจนั่งมองวิวทิวเขายอดไม่ ละอองฝนเย็นๆ... https://greatchillcafe.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story